Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Administracyjno-Gospodarczy

Oddział Administracyjno-Gospodarczy
ul. Jasna 2/4 (00-013 Warszawa)
 

Kierownik Oddziału
Jacek Wdowiarski                                                   tel. 22 553 78 60 pokój 117, I piętro


Zastępca Kierownika Oddziału
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Piotr Kosicki                                                            tel. 22 553 78 65 pokój 116, I piętro


 

Wersja XML