Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Finansowo-Budżetowy ( Płace )

Oddział Finansowo-Budżetowy 
ul. Jasna 2/4 (00-013 Warszawa)
 

Kierownik Oddziału
Główny Księgowy Joanna Czarnocka                    tel. 22 553 79 41 pokój 121, I piętro


Z-ca Głównego Księgowego
Monika Śleszyńska                                                 tel. 22 553 79 42 pokój 122, I piętroStarszy specjalista (rachuba płac )
Małgorzata Kicińska                                              tel. 22 553 79 40 pokój 123, I piętro


Starszy specjalista (rachuba płac )
Monika Kurowska                                                   tel. 22 553 79 39 pokój 123, I piętro


Starszy specjalista (rachuba płac )
Arletta Woncisz                                                      tel. 22 553 79 22 pokój 123, I piętro


 

Wersja XML