Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy V

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego V od 2022_07.pdf (124,66KB)

Wydział Orzeczniczy V
ul. Jana Pankiewicza 4 ( 00-696 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 75 01 pokój 509, V piętro             
- sędzia WSA  Andrzej Kania

Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 75 02 pokój 507, V piętro
- sędzia WSA  Tomasz ZawiślakKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 75 03 pokój 508, V piętro
Agnieszka Będzikowska-Sadura                        fax 22 553 70 45

Z-ca Kierownika Sekretariatu                             tel. 22 553 75 00 pokój 508, V piętro
Aneta Adamczyk                                                 fax 22 553 70 45

Wersja XML