Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy IV

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego IV od 2022_07.pdf (101,26KB)

Wydział Orzeczniczy IV
ul. Jasna 2/4 ( 00-013 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 74 01 pokój 335, III piętro             
- sędzia WSA
Anna Szymańska


Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 74 02 pokój 334, III piętro
- sędzia WSA
Agnieszka WójcikKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 74 00 pokój 336, III piętro
Anna Strupiechowska                                         fax 22 826 93 20


Z-ca Kierownika Sekretariatu                              tel. 22 553 74 03 pokój 336, III piętro
Anna Nader                                                           fax 22 826 93 20


Z-ca Kierownika Sekretariatu                              tel. 22 553 74 63 pokój 315, III piętro
Iwona Hoga                                                           fax 22 826 93 20 

Wersja XML