Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy III

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego III Sekcja I od 1_01_2021r.pdf
PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego III Sekcja II od 1_01_2021r.pdf

Wydział Orzeczniczy III
ul. Jasna 2/4 ( 00-013 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 73 01 pokój 235, II piętro             
- sędzia WSA
Marta Waksmundzka-Karasińska


Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 73 02 pokój 234, II piętro
- sędzia WSA
Matylda Arnold-Rogiewicz


Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 73 06 pokój 214, II piętro
- sędzia WSA
Jarosław TrelkaKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 73 00 pokój 236, II piętro
Urszula Bargiel-Tworzewska                              fax 22 826 92 69


Z-ca Kierownika Sekretariatu                              tel. 22 553 73 03 pokój 236, II piętro
Lidia Wasilewska                                                 fax 22 826 92 69


Z-ca Kierownika Sekretariatu                              tel. 22 553 73 09 pokój 215, II piętro
Ewa Rutkowska                                                    fax 22 826 92 69


 

Wersja XML