Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna Sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

                                                                             

Prezes Sędzia NSA   Wojciech Mazur
V-ce Prezes    Sędzia WSA w Warszawie Małgorzata Jarecka
V-ce Prezes    Sędzia WSA w Warszawie Paweł Groński
V-ce Prezes    Sędzia WSA w Warszawie Alojzy Skrodzki

 

Sekretariat Prezesa tel. 22 553 78 00, 22 553 78 01  fax 22 826 92 92
 

e-mail:    


Dyrektor Sądu Wojciech Kitka
Sekretariat Dyrektora tel. 22 553 78 10, 22 553 78 11  pok. 433 IV p.
e-mail:    

Rzecznik prasowy Sędzia WSA w Warszawie

tel. 22 553 79 00
Małgorzata Jarecka
  e-mail:    
  Wydział Informacji Sądowej

  Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych ( Kadry )
  Oddział Finansowo-Budżetowy ( Płace )
  Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Wersja XML