Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziennik Gazeta Prawna nr 146 z 2018 r.

W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 146 z dnia 30 lipca 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2867/17, dotyczący interpretacji indywidualnej w przedmiocie zwolnienia z VAT dla usług finansowych. W artykule tym, wskazano, że forma w jakiej podatnik płaci za zakup, nie ma wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT. Liczy się tylko fakt dokonania takiej płatności.

Wersja XML