Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu.

Strona archiwalna

 

     W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynęła skarga na czynność Szefa Kancelarii Sejmu - odmowę wstępu na posiedzenie Sejmu w dniu 09 maja 2018 r. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt IV SA/Wa 1979/18.

     Kancelaria Sejmu wniosła o odrzucenie skargi z tego względu, że okresowe zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu na posiedzenia Sejmu nie stanowi wykonywania zadań administracji publicznej. Komendant Straży Marszałkowskiej, bowiem nie jest organem administracji publicznej, a zatem jego czynności nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

     Szef Kancelarii Sejmu, w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie skargi, wniósł alternatywnie o jej oddalenie.    

    Ponadto w analogicznym przedmiocie, 16 lipca 2018 r., odnotowano wpływ dwóch skarg na Marszałka Sejmu RP. Sprawy te zostały zarejestrowane pod sygn. akt IV SA/Wa 2001/18 i IV SA/Wa 2018/18.

Termin posiedzenia w powyższych sprawach nie został jeszcze wyznaczony.

Wersja XML