Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rzeczpospolita nr 172 z 2018 r.

W dzienniku „Rzeczpospolita” nr 172 z dnia 26 lipca 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2954/17, dotyczący interpretacji indywidualnej odmawiającej prawa do zwolnienia przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. W artykule tym, wskazano, że wydatki na remont części wspólnych z funduszu remontowego, który został zasilony zyskami z opodatkowanej sprzedaży gruntu, to także własne cele mieszkaniowe.

Wersja XML