Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 (76) /2018 przedstawiono wyrok tutejszego Sądu z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3453/15 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zakupu i sprzedaży bitcoinów. Zdaniem Sądu świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy Rady 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Wersja XML