Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-04/2018

Dostawa dedykowanego środowiska usług wirtualizacji wraz z wdrożeniem, uruchomieniem i migracją maszyn wirtualnych obecnie wykorzystywanego rozwiązania

Termin składania ofert 10.08.2018r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 03.08.2018r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 595507-N-2018.pdf (192,00KB)

PDFSIWZ Dedykowane środowisko usług wirtualizacji.BES.pdf (1,03MB)

PDFZałacznik Nr 6 do SIWZ.pdf (254,98KB)

DOCXZałacznik Nr 7 do SIWZ.docx (44,94KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf (2,41MB)

PDFZałacznik Nr 9 do SIWZ.pdf (270,37KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (53,19KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert przetargowych- WSA-ZP-04-2018.pdf (201,58KB)


PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.08.2018.BES.pdf (277,62KB)

Wersja XML