Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziennik Gazeta Prawna nr 141 z 2018 r.

     W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 141 z dnia 23 lipca 2018 r., omówiono wyroki tut. Sądu wydane w sprawach o sygn. akt III SA/Wa 3481/17 oraz III SA/Wa 3158/17, dotyczące wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług. Jak wskazano w artykule, przedsiębiorcy usuwani z rejestru VAT powinni otrzymywać decyzje, a nie zwykłe zawiadomienia. W przeciwnym razie wykreślenie jest bezskuteczne.

 

Wersja XML