Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie ze skargi Telewizji Polskiej S.A. na interpretację indywidualną Ministerstwa Finansów.

     W dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 14:00 sala E w WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1511/18 ze skargi Telewizji Polskiej S.A. na interpretację indywidualną Ministerstwa Finansów, działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą opodatkowania czynności wykonywanych przez wnioskodawcę - Telewizję Polską S.A. w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia Finału WOŚP.

Po zamknięciu rozprawy, Sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 26 lipca 2018 r. godz. 13:50 sala E.

     Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy - Telewizji Polskiej S.A. przyjmujące, że czynności wykonywane przez niego na podstawie zawartej w ramach prowadzonej działalności umowy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z jednoosobową spółką Fundacji na realizację wspólnego przedsięwzięcia w postaci Finału WPŚP nie stanowią odpłatnego świadczenia usług na rzecz Fundacji i Spółki w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

     Organ przyjął, że czynności podejmowane przez każdą ze stron w ramach tej umowy nie stanowią wzajemnego świadczenia usług. Żadna ze stron umowy nie może być określana mianem usługodawcy względem pozostałych Stron, czy też konsumenta wzajemnej usługi. Kooperacja miała na celu realizację wspólnego przedsięwzięcia, a świadczenia stron były wykonywane na rzecz realizacji wspólnego celu, a nie na rzecz siebie nawzajem. Każda ze stron działała we własnym interesie, w celu osiągnięcia własnych korzyści i nie ma możliwości wskazania wynagrodzenia którejkolwiek ze stron uzyskiwanego od drugiej strony.

     Tym samym Spółka w ramach realizacji zapisów przedmiotowej umowy nie świadczyła odpłatnych usług na rzecz Fundacji i Spółki. Nie można też uznać, że Fundacja i Spółka są beneficjentami (konsumentami) działań realizowanych przez Spółkę.

Wersja XML