• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty o sprawach

PDFWykaz spraw Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (2.7 - stan na dzień 06.09.2019 r.).pdf

 

 • Komunikat w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Dahlberga 5)

            W dniu 19 września 2019 r. została rozpoznana, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1422/18 ze skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich z 7 czerwca 2018 r., nr KR I R 3/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. ul. Dahlberga 5).           Sąd uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej i umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie. czytaj dalej...
  Data publikacji: 19-09-2019 16:10
 • Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19

  Wyrokiem z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na akt nadzoru Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie wyznaczenia osoby do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Daszyna.   czytaj dalej...
  Data publikacji: 12-09-2019 14:34
 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Morszyńskiej 27 oraz dawnej ul. Królewskiej 39)

  sygn. akt I SA/Wa 960/19 oraz I SA/Wa 1825/18 W dniu 6 września 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich dotyczącą ustalenia odszkodowania za nieruchomość (dot. ul. Morszyńskiej 27) oraz uchylenia decyzji (dot. dawnej ul. Królewskiej 39). czytaj dalej...
  Data publikacji: 06-09-2019 12:26
 • Komunikat prasowy

  W dniu dzisiejszym Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, działając na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), wydał zarządzenie o odsunięciu sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta do czasu wydania przez sąd dyscyplinarny uchwały w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych, nie dłużej niż do dnia 28 września 2019 r. W ocenie Prezesa w zaistniałej sytuacji powaga sądu i zarazem istotne interesy służbowe przemawiają za odsunięciem sędziego od wykonywania obowiązków służbowych.
  Data publikacji: 28-08-2019 14:43
 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Lutosławskiej 9 oraz Jagiellońskiej 27).

  sygn. akt I SA/Wa 1712/18 oraz I SA/Wa 1724/18 W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich dotyczącą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Lutosławskiej 9) oraz wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Jagiellońskiej 27). czytaj dalej...
  Data publikacji: 06-08-2019 19:15
Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000