Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 10 lipca 2018r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 10 lipca 2018r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 18 lipca 2018r., Poz. 707).
 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 sierpnia 2018r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).
 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.

Wersja XML