Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-05/2018

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Termin składania ofert 23.07.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 18.07.2018  r. 


PDFOgłoszenie nr 586905-N-2018 z dnia 2018-07-12 r..pdf (196,00KB)

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2018.BES.pdf (1,19MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (67,71KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 23.07.2018.BES.pdf (285,59KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.07.2018.BES.pdf (285,62KB)

Wersja XML