Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/32/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa i montaż projektora multimedialnego z ekranem dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert: 05.07.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-32-2018.pdf (624,38KB)

DOCXFormularz ofertowy - wersja edytowalna.docx (49,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 do formularza ofertowego.docx (29,87KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 02.07.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 03.07.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/32/2018

1. Jaka jest odległość montażu projektora od ekranu ?

Odp. Odległość została wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia w ust 2 pkt 1 w tabeli - odległość projekcji 4,3 m.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-32-2018.pdf (197,32KB)

Wersja XML