Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-03/2018

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 29.06.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 25.06.2018  r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu 18.06.2018.pdf

PDFSIWZ serwis drukarek 2018-2020.BES.pdf

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


PDFWyjaśnienia treści SIWZ 25.06.2028.BES.pdf


PDFinformacja z otwarcia ofert 29.06.2018.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.07.2018.BES.pdf

Wersja XML