Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

W dniu 5 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odwiedzili uczniowie XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie w ramach programu „Edukacja sądowa”.

Goście (30–osobowa grupa) wzięli udział w specjalnie przygotowanej symulacji rozprawy sądowej, zapoznając się z działalnością orzeczniczą Sądu oraz wysłuchali wykładu z historii sądownictwa administracyjnego.

Młodzież chętnie angażowała się w dyskusję na temat funkcjonowania sądownictwa w Polsce i zawodów prawniczych.

Ze strony WSA w Warszawie w spotkaniu wzięli udział: Joanna Kube - sędzia WSA w Warszawie - Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, Główny specjalista – Lech Koziński, Główny specjalista – Jakub Janicki, Asystent sędziego – Adrianna Stojanowska, Starszy specjalista – Dominik Niewirowski, Specjalista – Elżbieta Łoszkowska, Starszy sekretarz sądowy – Artur Bełczewski oraz Starszy referent Magdalena Miszczyk.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML