Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 74/18, I SA/Wa 76/18, I SA/Wa 78/18 ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.

Strona archiwalna

 

     Sprawy o sygn. akt I SA/Wa 74/18, I SA/Wa 76/18, I SA/Wa 78/18, skierowane do rozpoznania w dniu 8 czerwca 2018 r. na posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym, ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej z 14 listopada 2017 r. odpowiednio o nr R 5/17 (Pl. Defilad, d. ul. Wielka 6/ul. Złota 19), R 6/17 (Pl. Defilad, d. ul. Zielna 7/Złota 17) i R 7/17  (Pl. Defilad d. ul. Wielka 2/Chmielna 50) w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postępowania administracyjnego, zostały zdjęte z wokandy z uwagi na złożone przez organ w dniu 7 czerwca 2018 r. wnioski o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów WSA w Warszawie Przemysława Żmicha i Jolanty Dargas.

     Ponadto w sprawach tych w dniu 4 czerwca 2018 r. organ złożył wnioski o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Małgorzaty Bonieckiej-Płaczkowskiej, które Sąd postanowieniami z 7 czerwca 2018 r. oddalił.

Postanowienia te są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PDFI SA Wa 74 18.pdf

PDFI SA Wa 76 18.pdf

PDFI SA Wa 78 18.pdf

Wersja XML