Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1333/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1333/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1333/17 ze skargi M. M. oraz Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r. nr R 1/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego (ul. Twarda 8) złożony został przez pełnomocnika organu wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego WSA w Warszawie Elżbiety Sobielarskiej.

         Sąd postanowił rozprawę w tej sprawie odroczyć do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia złożonego wniosku o wyłączenie sędziego.

Wersja XML