• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 ze skargi M. M. oraz Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r. nr R 2/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego (ul. Twarda 8/12) złożony został przez pełnomocnika organu wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego WSA w Warszawie Elżbiety Sobielarskiej.

Sąd postanowił rozprawę w tej sprawie odroczyć do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia złożonego wniosku o wyłączenie sędziego.

 

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000