Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zgodnie z RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Sądu. W zakresie jednak, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu), niektóre regulacje RODO zostały wyłączone. W ich miejsce obowiązują bowiem procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

 

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce

„RODO ‑ wybrane informacje ogólne”.

Bezpośredni link https://www.nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne.php

 

Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO).

Bezpośredni link https://www.uodo.gov.pl/pl/404

 

Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

     Dominik Niewirowski       tel. 22 553 79 10   Brak opisu obrazka

Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

    Jakub Janicki                   tel. 22 553 79 09  Brak opisu obrazka

Pliki do pobrania:

 1. PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach toczących się przed WSA w W-wie postępowań sądowych.pdf
 2. PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.pdf
 3. PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji.pdf
 4. PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego.pdf
Wersja XML