Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/27/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup zarządzalnego przełącznika sieciowego dla WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 24.05.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-27-2018.pdf

DOCXFormularz ofertowy wersja edytowalna WSA-ZP-BA-27-2018.docx

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 21.05.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego - 22.05.2018r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnego  prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie, a także jego wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski, od dystrybutora mającego swoją siedzibę w Polsce?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie, a także jego wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego ich producenta na rynek Unii Europejskiej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta? W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji  Zamawiający odmówi przyjęcia urządzeń.

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Treść wyjaśnień nie zmienia ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia, w  związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-27-2018.pdf

Wersja XML