Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wyznaczonych terminów rozpraw dot. skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.

W dniu 8 czerwca 2018 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Ponadto w dniu 8 czerwca 2018 r. zostaną rozpoznane, na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, sprawy o sygn. akt:

Natomiast w dniu 14 czerwca 2018 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wersja XML