Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/21/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup komputerów przenośnych marki DELL dla WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 17.05.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-21-2018.BES.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 14.05.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego:

1. Pytanie odnośnie załączników do formularza ofertowego, a mianowicie podpunktu 3 dotyczącego oświadczenia od producenta komputera. Dzwoniąc do działu serwisu Dell Polska uzyskano informację, że nie wystawiają takich oświadczeń firmom, bo dla nich jest oczywiste, że zajmują się serwisem sprzętu? Czy w takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie? (10.05.2018r.)

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia producenta komputera, o którym mowa w klauzuli III ust. 2 pkt.3.

2. Czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga oświadczenie producenta komputera, o którym mowa w klauzuli III ust.2 pkt. 3 zaakceptuje alternatywnie potwierdzenie wykupienia gwarancji u producenta sprzętu na okres oferowany w formularzu tj. 36 miesięcy? (10.05.2018r.)

Odpowiedź.

Zamawiający zaakceptuje alternatywnie do oświadczenia, o którym mowa w klauzuli III ust. 2. pkt. 3, potwierdzenie wykupienia gwarancji u producenta sprzętu na okres wymagany w formularzu ofertowym tj. 36 miesięcy.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-21-2018.pdf

Wersja XML