Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  przekazał nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu monitory komputerowe (Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Samsung):

Komendzie Stołecznej Policji - Wydział Teleinformatyki 223 szt.,

Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 50 szt. ,

Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie 30 szt.

Wersja XML