Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/22/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przegląd z konserwacją systemów klimatyzacji w budynku Wydziału VIII w Radomiu, ul. Słowackiego 7  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert: 10.05.2018 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-22-2018.pdf (521,86KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 07.05.2018r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-22-2018.pdf (201,99KB)

Wersja XML