Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący skarg na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej

        W dniu 25 kwietnia 2018 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane kolejne sprawy dotyczące skarg na postanowienia Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, dalej „Komisji Weryfikacyjnej” o wymierzeniu grzywny, a mianowicie sprawa o sygn. akt:

Powyższe orzeczenia Sądu nie są prawomocne.

Wersja XML