Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

 

Wyrokiem z 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1332/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 01 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPB4.4511.1137.2016.2.IM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania
50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

            W sprawie tej na dzień 24 kwietnia 2018 r., nie odnotowano wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Zgodnie  z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w  sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (…).

 

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Treść interpretacji indywidualnej PDF113921.pdf

 

Wersja XML