Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezesa NSA z 12.04.2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA
z dnia 12 kwietnia 2018r.  o  wolnym  stanowisku  asesorskim   w  Wojewódzkim  Sądzie  Administracyjnym  w  Warszawie
(M.P. z dnia 23 kwietnia 2018r., Poz. 419).

   PDFM2018000041901.pdf
   DOCkarta_asesora.doc

Termin   przyjmowania   zgłoszeń   upływa  23  maja 2018 r.  (liczy się  data  wpływu  kompletnych  dokumentów
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).
    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.

Wersja XML