Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Polską Fundację Narodową

     W dniu 10 kwietnia 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę na decyzję Polskiej Fundacji Narodowej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej – II SA/Wa 2069/17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczył udostępnienia skanu rejestru umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy 1 stycznia 2017 r., a dniem odpowiedzi na wniosek. W uzasadnieniu odmownej decyzji Fundacja powołała się na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy, a w nadesłanym do Sądu piśmie procesowym stwierdziła, że nie jest podmiotem zobowiązanym oraz nie posiada wnioskowanej informacji. Sąd uwzględnił skargę stwierdzając, że Fundacja jest podmiotem zobowiązanym i nakazał Fundacji ponowne rozpoznanie wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wersja XML