Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
 

                   W dniu 10 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu spraw o sygn. akt I OSK 34/18, I OSK 432/18  oraz I OSK  563/18 oddalił skargi kasacyjne Komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanych w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 1355/17, I SA/Wa 1348/17 oraz I SA/Wa 1350/17. Uzasadnienia orzeczeń NSA na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze sporządzone.

Wyroki te są prawomocne.

Linki związane ze sprawą:

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/454/783/komunikat-w-sprawie-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/463/783/komunikat-w-sprawie-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/471/783/komunikat-dotyczacy-kolejnych-spraw-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

Wersja XML