Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 13 marca 2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 13 marca 2018r., Poz. 296).

 PDFM2018000029601.pdf 

 DOCXkarta kandydata na stanowisko sędziego.docx

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2018r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.

 

Wersja XML