Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego
w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania.

 

           W dniu 15 marca 2018 r., wpłynęła skarga na decyzję Wojewody Mazowieckiego z 05 stycznia 2018 r. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Działka będąca przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przyjętym przez Radę m.st. Warszawy uchwałą z dnia 9 listopada 2010 r. oraz zmianą wynikającą z uchwały z dnia 6 listopada 2014 r. znajduje się w strefie, dla której jako przeznaczenie podstawowe ustalone zostały " usługi kultury" przeznaczenie dopuszczalne - "usługi handlu i gastronomii" a przeznaczenie uzupełniające - "parking podziemny". W warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone zostało w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, że teren jest przeznaczony na inwestycję celu publicznego m.in. realizację obiektów kultury, w szczególności muzeum i teatru (Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatr TR Warszawa).

           Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wa 835/18. Termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

 

 

Wersja XML