Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/17/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 06.04.2018 r. do godz. 11.00

Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla  potrzeb WSA w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-17-2018.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 03.04.2018r.


PDFWyjasnienie treści zapytania 29.03.18.pdf

PDFFormularz ofertowy wer. 1.1 z dn. 29.03.18.pdf - Nowy Formularz ofertowy obowiązujący


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-Z-BA-17-2018.pdf

Wersja XML