• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/15/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 29.03.2018 r. do godz. 11.00

Usługa mycia elewacji i okien  budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-15-2018.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 26.03.2018r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-15-2018.pdf

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000