Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-01/2018

Zakup usług hotelowo-restauracyjnych wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA w Warszawie, w dniach 01-03.10.2018 r.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 
Postępowanie w trybie zapytania o cenę.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.03.2018 r. 

PDFinformacja z otwarcia ofert 16.03.2018.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.03.2018.pdf

Wersja XML