Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

     W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1063/17 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2015 r. nr XX/486/2015 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 Sąd wyrokiem z 8 marca 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżanej uchwały w zakresie

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

     W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpoznawana była wcześniej skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2014 r. nr III/28/2014 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015 (sygn. akt VII SA/Wa 2321/17). W sprawie tej Sąd wyrokiem z 6 lutego 2018 r. oddalił skargę. Wyrok ten jest nieprawomocny.

     Natomiast 14 marca 2018 r. o godz. 8:50 w sali A w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 zostanie ogłoszone orzeczenie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1088/17 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. nr XXXVII/940/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017.

Wersja XML