Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/12/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 02.03.2018 r. do godz. 11.00

Świadczenie usług transmisji danych za pomocą toru światłowodowego pomiędzy budynkami  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-12-2018.pdf

 

DOCXFORMULARZE OFERTOWE.docx

 

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 27.02.2018r.


PDFWyjaśnienia treści zapytania ofertowego.pdf


PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Wersja XML