Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/08/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. do godz. 11.00

Dostawa 127 akumulatorów dla  WSA w Warszawie.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/08/2018.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-08-2018.pdf (492,74KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 19.02.2018r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-08-2018.pdf (479,17KB)

Wersja XML