Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skarg Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (…)

     Od 20 grudnia 2017 roku do WSA w Warszawie wpłynęło łącznie 47 skarg Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian nazw niektórych warszawskich ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. W żadnej ze spraw nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Obecnie sprawy znajdują się na etapie rozpoznawania wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonych zarządzeń. Na dzień dzisiejszy Sąd odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonych zarządzeń w 29 sprawach.

     Wykaz spraw z informacjami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych postępowań umieszczono tabelarycznie w zakładce „Komunikaty Rzecznika Prasowego” na stronie http://bip.warszawa.wsa.gov.pl. 

Sprawy są przedmiotem zainteresowania medialnego.

 

Bezpośredni link do wykazu spraw: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/download/attachment/1565/wykaz-spraw-miasta-stolecznego-warszawa-w-sprawie-zmian-nazw-ulic-w-zwiazku-z-ustawa-o-zakazie-propagowania-komunizmu_20180208.pdf

Wersja XML