Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/07/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. do godz. 11.00

Realizacja usług polegających na konserwacji węzłów ciepłowniczych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-07-2018.pdf

 

DOCXFORMULARZE OFERTOWE - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 3.docx

 

PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - Przegląd Węzła Cieplnego - zakres usług.pdf

 

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 19.02.2018r.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 28.02.2018.pdf

Wersja XML