Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program „Edukacja sądowa” skierowany do dzieci i młodzieży.

zdjęcie składu orzekającego.jpeg       

       W dniu 5 lutego 2018 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie został zainaugurowany program „Edukacja sądowa” skierowany do dzieci i młodzieży i mający na celu upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu sądownictwa administracyjnego.

       Uczestnictwo w programie stanowi okazję do udziału w specjalnie przygotowanej symulacji rozprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz zapoznania się z problematyką postępowania sądowoadministracyjnego.

Program spotkania obejmuje:

·         zwiedzanie budynku Sądu,

·         udział w symulacji rozprawy oraz wspólne jej przeanalizowanie,

·         udział w prelekcji na temat historii sądownictwa administracyjnego.

       Gośćmi pierwszej edycji programu byli uczniowie gimnazjum im. Wincentego Pallottiego z Ożarowa Mazowieckiego. Wzięli oni udział w symulacji rozprawy oraz wykładzie na temat historii sądownictwa administracyjnego. Młodzież chętnie angażowała się w dyskusję na temat przedmiotu spotkania.

Informacja o wizycie w Sądzie została również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Link: http://www.szkola-ozarow.pl/szkola-podstawowa/303-wizyta-w-wojewodzkim-sadzie-administracyjnym.html

Wersja XML