Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan dotyczący ZP w roku 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 

PDFPLAN ZAMÓWIEŃ 2018.pdf (753,05KB)

 

Środki na sfinansowanie zamówień wykazanych w poz. 4 i 5 planu zamówień, pochodzą z wpłat własnych pracowników oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Wersja XML