• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan dotyczący ZP w roku 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 

PDFPLAN ZAMÓWIEŃ 2018.pdf

 

Środki na sfinansowanie zamówień wykazanych w poz. 4 i 5 planu zamówień, pochodzą z wpłat własnych pracowników oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000