Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia

Strona archiwalna

 

     W dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w sali B Wydziału Zamiejscowego w Radomiu zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. Nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

     W sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 11 stycznia 2018 r. oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 października 2017 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Marka Wroczyńskiego.

Link do postanowienia NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CFCAF5B1BE

Wersja XML