Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość

w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

        Sąd w dniu 11 stycznia 2018 roku w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 505/17 na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym wydał wyrok, którym zobowiązał partię Prawo i Sprawiedliwość do rozpatrzenia wniosku Fundacji ePaństwo o udostępnienie umów zawartych z podmiotami zajmującymi się kreowaniem wizerunku, komunikacją i marketingiem w mediach i Internecie.

        Sąd uznał, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od partii Prawo i Sprawiedliwość na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML