Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie udostępnienia kalendarza spotkań i dokumentów ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące z budynku Trybunału.

Strona archiwalna

 

     W dniu 29 września 2017 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 06 lipca 2017 r., o udostępnienie kalendarza spotkań Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego w zakresie jakim dotyczą wykonywania obowiązków dotyczących TK za okres od 1 stycznia 2017 r., do dnia wykonania wniosku jak również dokumentów ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące z budynku Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia 2017 r., do dnia wykonania wniosku.

     Organ w odpowiedzi na powyższy wniosek stwierdził, że terminarz spotkań nie stanowi informacji publicznej, gdyż nie jest on dokumentem urzędowym, a  stanowi jedynie materiał roboczy służący potrzebom wewnętrznym podmiotu. Odnośnie zaś udostępnienia dokumentów ewidencjonujących ruch osób w TK, organ wyjaśnił, iż nie prowadzi takiej ewidencji. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 493/17 i skierowana na posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym w dniu 23 stycznia 2018 r.

Wersja XML