Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej odmawiającą redakcji OKO.press  udostępnienia informacji dotyczącej kosztów reprezentowania MON w tzw. „sprawach smoleńskich”

Strona archiwalna

 

Wyrokiem z 11 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 1181/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra Obrony Narodowej (MON) o odmowie udostępnienia Dziennikowi OKO.press informacji w sprawie kosztów reprezentowania MON w tzw. „sprawach smoleńskich”.

Sąd, oddalając skargę, uznał, że została ona wniesiona przez osobę nieuprawnioną. Sąd zwrócił uwagę, że skarżący, będący dziennikarzem redakcji OKO.press, wyraźnie zaznaczył w skardze, że składa ją w imieniu własnym, a zatem nie posiada interesu prawnego, do zaskarżenia decyzji wydanej w sprawie z wniosku  redakcji OKO.press.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML